Ovime Vas obavještavamo da brinemo o Vašoj privatnosti te ćemo Vaše osobne podatke koje zaprimimo putem elektronske pošte, telefona, društvenih mreža ili messaging aplikacija (Viber, WhatsApp ili sl.), a koje nam Vi dobrovoljno dostavite, obrađivati samo u svrhu obrade Vašeg zahtjeva za izradom ponude, izdavanje računa, korespodencije vezane uz ugovaranje narudžbe naših proizvoda te dostave istih na kućnu adresu.

Osobni podaci koje ćemo obrađivati su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • OIB

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je MERRY WEDDINGS, obrt za proizvodnju i usluge, Vl. Marija Belina Ovčarić, 10090 Zagreb, III. Jelašićka 11, MBO 97849243, OIB: 04734625746, koji postupa sukladno svim važećim zakonima.

Vaši podaci bit će čuvani toliko dugo koliko je potrebno da bismo obradili Vaš zahtjev te će nakon 5 godina (opći zastarni rok po Zakonu o obveznim odnosima) biti obrisani ili anonimizirani, uz iznimku kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obaveza (npr. u slučaju spora).

Vaša prava za zaštitu osobnih podataka, sukladno uvjetima propisanim zakonom, su:

 • Dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te pristup osobni podacima koji se obrađuju
 • Dopuniti, modificirati i ispraviti osobne podatke
 • Ishoditi brisanje osobnih podataka ili zatražiti da se podaci učine anonimnima,
 • Blokirati nezakonitu obradu podataka te ograničiti obradu
 • Prigovoriti obradi koja se temelji na legitimnom interesu
 • Zaprimiti kopiju osobnih podataka te prenijeti podatke drugom voditelju obrade

U slučaju da želite ostvariti neko od Vaših zakonskih prava, možete se obratiti sa Vašim zahtjevom na e-mail adresu: weddings.merry@gmail.com