PRAVILA PRIVATNOSTI

Ovime Vas obavještavamo da sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), primjenjuje se od 25.05.2018. godine, brinemo o Vašoj privatnosti.

Sve Vaše osobne podatke koje zaprimimo putem elektronske pošte, telefona, društvenih mreža, messaging aplikacija (Viber, WhatsApp ili sl.) ili na bilo koji drugi način, a koje nam Vi dobrovoljno dostavite, obrađivati ćemo samo u svrhu obrade Vašeg zahtjeva za izradom ponude, izdavanje računa, korespodencije vezane uz ugovaranje narudžbe naših proizvoda te dostave istih na kućnu adresu.

Dobrovoljnom dostavom Vaših osobnih podataka smatramo da dajete privolu za njihovu obradu sukladno ovoj obavijesti te istu možete potpuno ili djelomično, u svakom trenutku povući, što ne utječe na zakonitost obrade temeljem privole prije njezina povlačenja.

Osobni podaci koje ćemo obrađivati su:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Broj telefona
 • E-mail adresa
 • OIB

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je MERRY WEDDINGS, obrt za proizvodnju i usluge, Vl. Marija Belina Ovčarić, 10090 Zagreb, III. Jelašićka 11, MBO 97849243, OIB: 04734625746, koji postupa sukladno svim važećim Zakonima.

Vaši osobni podaci bit će čuvani toliko dugo koliko je potrebno da bismo obradili Vaš zahtjev te će nakon 5 godina (opći zastarni rok po Zakonu o obveznim odnosima) biti obrisani ili anonimizirani, uz iznimku kada podatke čuvamo duže zbog pravnih obaveza (npr. u slučaju spora).

Vaša prava za zaštitu osobnih podataka, sukladno uvjetima propisanim Zakonom, su:

 • Dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te pristup osobni podacima koji se obrađuju
 • Dopuniti, modificirati i ispraviti osobne podatke
 • Ishoditi brisanje osobnih podataka ili zatražiti da se podaci učine anonimnima,
 • Blokirati nezakonitu obradu podataka te ograničiti obradu
 • Prigovoriti obradi koja se temelji na legitimnom interesu
 • Zaprimiti kopiju osobnih podataka te prenijeti podatke drugom voditelju obrade

U slučaju da želite ostvariti neko od Vaših zakonskih prava, možete se obratiti sa Vašim zahtjevom na e-mail adresu: weddings.merry@gmail.com

Pravo na pritužbu u vezi obrade osobnih podataka možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (http://azop.hr).

Naša internet stranica sadrži poveznice (linkove) na internet stranice drugih tvrtki i društvene mreže koje imaju različita pravila privatnosti, te nismo odgovorni za informacije koje se prikupljaju na tim stranicama i njihova pravila privatnosti.

 

Merry Weddings