Raspored gostiju

Cijena: 350,00 kn

DIMENZIJE: 70×100 cm.

Podloga rasporeda gostiju je od specijalnog perlastog papira, na kojeg je dodatno  ljepljen popis gostiju na dvostrukom specijalnom papiru sa pearl efektom.

Tisak je izrađen na papiru sa pearl efektom.

Raspored je dodatno ukrašen satenskom trakom i cirkon brošem, te je isti moguće izraditi prema temi Vaših pozivnica.

Grafička priprema i tisak uključen u cijenu.

Navedena cijena odnosi se na model sa slike.

Raspored gostiju može se izraditi u drugim dimenzijama ovisno o broju stolova.

Za sve izmjene cijena na upit.