Pozivnice za vjenčanje P-018

Cijena: 0,90€

DIMENZIJE: 11,5x17cm.

Pozivnica je izrađena od bijelog papira sa strukturom, na prijeklop, sa tiskom na prednjoj i unutarnjoj strani.

Grafička priprema i tisak uključen u cijenu.

DODATNE OPCIJE UZ NARUDŽBU POZIVNICA:

  • bijela kuverta: +0,15€
  • bijeli etui: +0,35€
  • kuverta u boji ili pearl efekt: +0,40€
  • etui u boji ili pearl efekt: +0,40€

Minimalna narudžba 35 kom.

Uz pozivnicu sa istom temom preporučamo zahvalnicu

Z-018.

Izražene cijene dodatnih opcija u boji i pearl efekt odnose se na standardne boje sa legara i vrijede samo uz narudžbu pozivnica.

Za specijalne nijanse boja i strukture papira cijene na upit.